DANH MỤC SẢN PHẨM
Tấm giấy ép
Bao bì carton
Các sản phẩm khác
Giấy tổ ong
Hộp cứng
Ống giấy
Pallet giấy
Thanh nẹp giấy
LIÊN HỆ
Hotline tư vấn
0835.985.599

0221.394.1675

Email liên hệ
vina.tintin@gmail.com
TIN TỔNG HỢP

SẢN PHẨM MỚI

Liên hệ: 0835.985.599
Liên hệ: 0835.985.599
Liên hệ: 0835.985.599
Liên hệ: 0835.985.599
Liên hệ: 0835.985.599
Liên hệ: 0835.985.599

SẢN PHẨM LÀM TỪ GIẤY

Liên hệ: 0835.985.599
Liên hệ: 0835.985.599
Liên hệ: 0835.985.599
Liên hệ: 0835.985.599
Liên hệ: 0835.985.599
Liên hệ: 0835.985.599
Liên hệ: 0835.985.599
Liên hệ: 0835.985.599

GIẤY CUỘN

Liên hệ: 0835.985.599
Liên hệ: 0835.985.599
Liên hệ: 0835.985.599

KHAY NHỰA

Liên hệ: 0835.985.599
Liên hệ: 0835.985.599
Liên hệ: 0835.985.599